Najlepiej sprzedające się

Promocje

MIG-MAG – metoda spawania przy użyciu elektrody topliwej w osłonie gazów.

Metoda opiera się na użyciu elektrody w postaci drutu ze szpuli (odpowiednio dobranych do rodzaju metalu) występujących w osłonie gazów:

  • MIG - gazów obojętnych
  • MAG – gazów aktywnych

 

Najczęściej stosowanymi gazami obojętnymi są argon, hel lub ich mieszania, zaś aktywnymi: czysty dwutlenek węgla, bądź jego mieszanina z argonem.
Technika ta pozwala na spawanie wielu stopów metali: metoda MIG pozwala na łączenie stali wysokostopowych, aluminium, tytanu, miedzi,  oraz cyrkonu, zaś metoda MAG do łączenia stali węglowych, niskostopowych oraz odpornych na korozję.

Zasada spawania MIG/MAG

Elektroda topliwa, jak sama nazwa wskazuje ulega powolnemu stapiani, a więc pełni również funkcję spoiwa. Występuje ona w postaci metalowego drutu o średnicy od 0,5 do 4mm. Nawijana jest na plastikowe lub metalowe szpule i za pomocą automatycznego podajnika przesuwana do odcinka końcowego. Podajnik drutu podłączony jest bezpośrednio z uchwytem służącym do zgrzewania, a więc jego transport jest całkowicie zautomatyzowany. Elektroda przechodząc przez dyszę chroniona jest wcześniej wymienionymi gazami przed powietrzem atmosferycznym, które mogłoby wchodzić z nią w reakcje, a przez co powodować jej uszkodzenia.

By proces spawania można było rozpocząć elektroda musi zostać rozgrzana. Jest to możliwe dzięki źródle prądu o stałym lub przemiennym natężeniu. Coraz częściej wykorzystywany jest prąd stały o dodatniej biegunowości. Po zajarzeniu elektrody między drutem a spawanym przedmiotem powstaje łuk spawalniczy. Jego długość jest kontrolowana i utrzymywana na odpowiednim poziomie dzięki odpowiedniemu natężeniu prądu. Spawanie metodą MIG-MAG opiera się na zgrzewaniu metalu spawanego i metalu elektrody.

Proces spawania techniką MIG-MAG można przeprowadzać w sposób całkowicie automatyczny, półautomatyczny lub zrobotyzowany. Dzięki łatwości i uniwersalności procesu technika ta daje możliwość tworzenia różnorodnych form zarówno w warsztatach jak i w warunkach montażowych.  

Ważne parametry spawania MIG/MAG o których należy pamiętać:

  • Natężenie prądu 60-500 A
  • Napicie elektryczne 18-28 V
  • Prędkość spawania 0,2-0,5m/min
  • Natężenie przepływu gazów ochronnych 12-30 l/min
  • Moc cieplna 1,25 kW

 

Zastosowanie spawania MIG/MAG

Technika spawania MIG-MAG ma bardzo szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle maszynowym, ciężkim oraz obróbce różnego rodzaju i grubości blach. Metoda ta wykorzystywana jest w stoczniach do wytwarzania stalowych konstrukcji, zbiorników ciśnieniowych czy też rurociągów. Znajduje ona również zastosowanie przy produkcji samochodów. Oprócz szerokiego zastosowania przemysłowego często wykorzystywana jest w pracach domowych czy hobbistycznych.

Zalety i wady spawania MIG/MAG

Spawanie metodą MIG-MAG jest procesem uniwersalnym pozwalającym na zgrzewanie różnych stopów i metali. Charakteryzuje się wysoką wydajnością przy stosunkowo niskich kosztach materiałów. Ważne jest również to, że jakość powstających spoin jest w miarę dobra.
Jednak tak jak każda metoda obok zalet ma także wady. Minusem tej techniki jest to, że często mogą powstawać porowate i nie do końca czyste spoiny, gdyż rozprysk metalu może być duży.